1000true dots bottomleft 229true true 800http://zs-pierzchnica.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 fade false 30 right 30
  Slide2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide8

Przedstawienie profilaktyczne pt. „Jak pozostać sobą w supermarkecie świata?”

Cele działania:

- rozbudzanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości, wzmacnianie wiary w swoje możliwości,

- zwrócenie uwagi na pułapki czyhające na młodego człowieka w XXI wieku,

- kształtowanie ,,zdrowej?? osobowości??,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,

- budowanie właściwego systemu wartości,

- zwrócenie uwagi na kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w zakresie komunikowania się ( ,, język żyrafy kontra ,, język szakala??),

- motywowanie uczniów do samodzielnego i kreatywnego myślenia, przygotowanie do aktywnego  i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie.

          Działalność Szkolnego Teatru Profilaktyki w tym roku obchodzi 10 ? cio lecie.

Szkolny Teatr Profilaktyki współpracuje od lat ze Społecznym Ruchem Trzeźwości w Pierzchnicy. Co roku organizuje dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej dwa przedstawienia profilaktyczne. W czerwcu każdego roku na Festynie Rodzinnym działalność Szkolnego Teatru widoczna jest  w środowisku lokalnym. Poruszamy różnorodną tematykę, często wynikającą z potrzeb młodzieży np.  ,, Asertywność ? sztuka bycia sobą?, ,,Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy?, ,, Cyberprzemoc ? wirtualna agresja, realne ofiary??, ,, Sieć pająka ? pułapki XXI wieku??, ,,Sąd nad papierosem?.

 DSC_098615. 03. 2013r. odbył się apel profilaktyczny pt. ,, Jak pozostać sobą w supermarkecie świata ? ??, na który zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Drugni, Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy oraz gimnazjaliści. W przedstawieniu zostały poruszone takie zagadnienia jak: wpływ pośpiechu, pracoholizmu, różnego rodzaju stresu (emocjonalnego, moralnego)   na aktywność   i samopoczucie człowieka. Zwrócono uwagę młodzieży na mocno zakorzeniony  w dzisiejszych czasach ,,język szakala?, który gromadzi wokół siebie: zawiść, zazdrość, przezywanie, złośliwość, obgadywanie, plotkowanie. Z drugiej strony został ukazany ,,język żyrafy?, który podkreśla w procesie porozumiewania się szczerość i umiejętność słuchania. Wiele cennych rad promujących zdrowy styl życia udzieliła młodzieży Genowefa Pigwa. Odbyła się promocja pysznej zupy z warzyw, w której główną rolę odegrał seler. Zachęcano do czynnego odpoczynku poprzez ruch i regularne ćwiczenia. Zwrócono uwagę na wpływ reklamy oraz lansowanej mody na wybory i decyzje człowieka. Poruszony został także problem uzależnienia od gier komputerowych, Internetu i telewizji. Uczniowie prezentowali takie scenki jak: ,,Ciągle w pośpiechu?, ,,Czar ekranu?, ,,Reklama blues?, ,,Jak co niedziela ? w supermarkecie?, ,,Grunt to pieniądz?, ,,Plotki?. Piosenki wykonywane przez szkolnych aktorów podnosiły wartość przedstawienia, które dostarczyło wiele emocji i wrażeń zgromadzonej publiczności.

Prezentacja Pierzchnica

 DSC_1007      DSC_1004

DSC_0944      DSC_0908

DSC_0897     DSC_0931

Małgorzata Kula