10 rocznica nadania imienia Hufca

Dnia 7 listopada 2015r gromada zuchowa i drużyny harcerskie Zespołu Szkół w Pierzchnicy uczestniczyły w jubileuszowej uroczystości nadania imienia Hufca Kielce – Powiat. Obchody 10 rocznicy nadania Hufcowi imienia Edmunda Massalskiego – druha oddanego harcerstwu rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym p. w. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Następnie udaliśmy się do Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Gośćmi jubileuszu byli: Jan Cedro – przewodniczący Rady Powiatu, hm. Lucjan Pietrzczyk – przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej ZHP, Joanna Pawłowska – skarbnik Chorągwi Kieleckiej ZHP, druhowie seniorzy, przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Kombatantów i Szarych Szeregów – hm. Mieczysław Adamiec, hm. Janusz Siwek i pwd. Jan Stępień, a także wójtowie gmin z terenu Hufca Kielce – Powiat i dyrektorzy szkół, w których działają drużyny harcerskie. W związku z obchodami nasza gromada zuchowa i drużyny harcerskie przygotowały specjalne plakaty obrazujące działalność drużyny. Podczas obchodów jubileuszowych ważnym elementem był apel, w czasie którego swoją obecność m. in. zameldowała nasza gromada zuchowa „Baśniowe skrzaty” oraz drużyna harcerska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Na zakończenie można było posłuchać harcerskich i turystycznych piosenek oraz pieśni legionowych  w wykonaniu Orkiestry Dętej.

Renata Piątek

Anna Makuch