100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W związku z doniosłym wydarzeniem, jakim była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole zrealizowany został kompleksowy program zatytułowany „A to Polska właśnie”. Jego celem, poza upamiętnieniem rocznicy, było przybliżenie społeczności szkolnej historii stu ostatnich lat naszego państwa, jego dorobku w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, literatury, a także przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Nasze działania ukierunkowane były na utrwalanie poczucia szacunku dla naszej historii i dokonań poprzednich pokoleń.

Program realizowany był podczas zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, ogólnoszkolnych spotkań, konkursów. Rozpoczął się 15 września i trwać będzie do 31 grudnia. Kulminacyjnym jego punktem była uroczystość szkolna zorganizowana 9 listopada. Składał się na nią montaż słowno-muzyczny oraz prezentacja multimedialna wyświetlana na ekranie w tle. Recytowane wiersze, monologi, pieśni oraz piosenki poprowadziły nas przez ostatnie sto lat historii. Od 1918 poprzez wojnę polsko-bolszewicką, zawieruchę II Wojny Światowej, mroczny czas stalinizmu, upadek komunizmu, aż po współczesność. Dziś jesteśmy wolni, ale historia uczy, że wolność nie jest dana raz na zawsze, a naszym wspólnym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o przodkach, którzy przelali swoją krew za nasze wspólne wolne państwo.

Po raz kolejny nasi uczniowie oraz nauczyciele pokazali, że wartości patriotyczne są dla nich bardzo ważne i że wszyscy razem potrafimy godnie uczcić najważniejsze państwowe wydarzenia. Dowodem były gromkie brawa zgromadzonej publiczności oraz odśpiewanie, dokładnie o 11.11, czterech zwrotek hymnu państwowego. Na szczególne uznanie zasłużył szkolny chór, który po raz kolejny pokazał nam się z jak najlepszej wokalnej strony.

Zwieńczeniem akademii był przemarsz społeczności szkolnej ulicami Pierzchnicy do Rynku. Kilkuset uczniów z biało-czerwonymi flagami, kotylionami i innymi ozdobami w narodowych barwach na pewno zrobiło ogromne wrażenie na mieszkańcach. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wypuszczenie w niebo stu białych i czerwonych balonów napełnionych helem. W taki widowiskowy sposób daliśmy wyraz naszemu przywiązaniu do symboli narodowych Polski. Nie zapomnieliśmy też o powstańcach styczniowych, których wspólna mogiła stanowi centralny punkt pierzchnickiego cmentarza. Hołd oraz kwiaty złożyli harcerze naszej szkoły.

Program „A to Polska właśnie” to nie tylko uroczysta akademia. To także szereg innych działań upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości. Warto tu wspomnieć o prezentacji wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej, przeprowadzeniu akcji „Sto kartek pocztowych na stulecie niepodległości”, konkursach plastycznych dla dzieci z rodzicami, turniejach wiedzy, warsztatach w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach i wielu innych pomniejszych działaniach, w które zaangażowani byli niemal wszyscy uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Wspólną pracą pokazaliśmy, że potrafimy organizować wspaniałe uroczystości, ciekawe konkursy i wydarzenia, które mają ogromny pozytywny wpływ na naszych uczniów. Emocje towarzyszące wszystkim działaniom naszego programu to bezcenny kapitał i jesteśmy pewni, że zaprocentuje on w przyszłości, a nasi podopieczni przekazywać będą patriotyczne wartości kolejnym pokoleniom.

T. Stolarczyk