22 czerwca – Dniem Matematyki

Ten dzień w naszej szkole odbywał się pod hasłem „MATEMATYKA – KRÓLOWA NAUK”.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • zainteresowanie dzieci matematyką,
 • pokazanie matematyki na wesoło,
 • stymulowanie rozwoju uczniów poprzez rozwiązywanie i rozstrzyganie ciekawych problemów z różnych dziedzin matematyki,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
 • rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia matematycznego, wyobraźni geometrycznej, umiejętności schematyzacji i matematyzacji sytuacji konkretnych, umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym, umiejętności pracy zespołowej.

Dzień Matematyki przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Uczniowie klas I-III mieli do wykonania następujące  zadania:

klasy I – zaprezentować okrzyk matematyczny oraz ułożyć puzzle tematyczne

klasy II – ułożyć reklamę matematyki oraz ułożyć puzzle

klasy III – ułożyć reklamę matematyki, ułożyć puzzle oraz przeczytać ciekawie matematyczna bajkę

Wszystkie klasy spisały się na medal, jednak należało wyłonić zwycięzców i zostali nimi:

klasa Ia

klasa II b

obie klasy III

Wypracowane okrzyki i reklamy

2. Uczniowie klas IV- VI tradycyjnie przystąpili do turnieju matematycznego. Ich zmagania z matematyką trwały aż pięć godzin lekcyjnych. W tym czasie uczniowie wykonali następujące zadania:

 • Napisali dyktando matematyczne
 • Rozwiązali ciągówkę
 • Rozwiązali wykreślankę
 • Pobawili się liczbami naturalnymi znajdując regułę postępowania w zadanych działaniach
 • Rozwiązali kombinogram
 • Zagrali w kalambury
 • Skojarzyli podane określenia z matematyką
 • Wykonali makietę „Geometrycznego miasta” oraz wymyślili dla niego oryginalną nazwę

Po wykonaniu wszystkich zadań jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – uczniowie klasy VIa

II miejsce – uczniowie klasy IV

III miejsce – uczniowie klasy VIb

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

                                                      Organizatorzy turnieju:

                                                                                   Edyta Wójcik – Nosol

Gertruda Majewska Kapusta