Kampania Bohater Drużyny

Za zgodą komendantki Hufca Kielce Powiat Olgi Zawodnik – Purtak rozpoczęliśmy kampanię bohater drużyny, polegającą na wyborze osoby będącej w przyszłości patronem 7DH. Bohater to prestiż, powaga. Wybraliśmy wzór do naśladowania. Jest to Karol Kalita, pseud. Rębajło. Przy wyborze kierowaliśmy się tradycjami narodowymi oraz postawą patriotyczną. Postawa i życiorys naszego wzoru są zgodne z ideałami ZHP.

14 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta zbiórka z dh Romualdem Sadowskim, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił nam życiorys Karola Kality.

16 czerwca 2021 r.  uczestniczyliśmy w wyjazdowej zbiórce  z dh Romualdem Sadowskim do Ujen.  Przy obelisku  upamiętniającym powstańców styczniowych dh R. Sadowski przekazał nam wiedzę o działaniach Karola Kality na tym terenie. Przy ognisku nasz gość prowadził pasjonującą opowieść o przyszłym bohaterze naszej drużyny, wręczył zuchom śpiewniki i nauczył zuchów i harcerzy piosenki.

                                                                pwd. Anna Makuch

                                                                pwd. Renata Piątek