Pożegnanie klas ósmych

W dniu poprzedzającym oficjalne zakończenie roku szkolnego, pożegnaliśmy uroczyście klasy ósme. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego pan dyrektor wraz z panią dyrektor przystąpili do nagradzania uczniów, którzy osiągnęli szczególnie dobre wyniki w nauce. A najlepszym absolwentem został Szymon Garlicki, który jest również finalistą olimpiady matematycznej. Nagrodzeni zostali również szkolni sportowcy oraz wyróżniający się wolontariusze. Szczególne podziękowania złożył pan dyrektor uczniom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego. To trudne i odpowiedzialne zajęcie, które od kolejnego roku szkolnego przekazane zostało uroczyście nowemu składowi pocztu. Ogromną dumę ze swoich dzieci odczuwali zapewne rodzice, na których ręce złożone zostały listy gratulacyjne. Po części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny. Rozpoczęły go klasy VII, które piosenkami i dobrym słowem pożegnały swoich starszych kolegów i życzyły im sukcesów. Klasy ósme odwdzięczyły się zabawnymi scenkami i wierszykami oraz brawurowo zatańczonym walcem! Po uroczystości nasi uczniowie bawili się jeszcze na dyskotece, ostatniej w murach szkoły podstawowej.

Drodzy Absolwenci, życzymy Wam udanego i satysfakcjonującego życia!

T. Stolarczyk