„… A JA WAM MÓWIĘ: CZAS TO MIŁOŚĆ” – obchody Dnia Patrona Szkoły

Tradycją naszej szkoły stały się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły, w trakcie których  przypominamy sobie wielkie świadectwo wiary Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tym razem wybraliśmy dzień 29 maja 2024r. O godzinie  9.00 odświętnie ubrani uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie wszyscy przeszliśmy pod pomnik Kardynała Wyszyńskiego i uroczyście złożyliśmy kwiaty. W kolejnych minutach zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie nas i naszych gości: burmistrza miasta pana Stanisława Strąka, księdza proboszcza Mariana Gawinka, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni  – panią Elżbietę Stemplewską, przewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Pawlik, kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej panią Jolantę Adamską oraz prezesa Społecznego Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana, przywitał pan dyrektor Piotr Makuch, który wspomniał o ogromnej spuściźnie Patrona Szkoły. Następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez panie polonistki: Sylwię Bochenek i Annę Szrek.

Prowadzący ósmoklasiści Kaja Piróg i Tomasz Pawlik głośno wyartykułowali ideę przygotowanej części artystycznej, bowiem twórczyniom akademii zależało na podkreśleniu jednej z najważniejszych wartości w życiu człowieka – miłości. Już na wstępie uczeń -Tomasz Pawlik- przywołał słowa Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość”. Muzyczną oprawę uroczystości przygotowała pani Marzena Wojtkowicz. Piękne i wzruszające piosenki: „O niezłomny Prymasie Tysiąclecia, „Miłość”, „Moje serce śpi” oraz „Rozdawaj miłość, kochaj świat” w wykonaniu chóru i solistów przeplatały się z wymownymi słowami wypowiadanymi przez recytatorów i w pełni dopełniały ogromne znaczenie miłości, którą odnajdujemy między innymi w uśmiechu, przytuleniu, pocałunku, w byciu z bliskimi,  w czuwaniu przy kochanych osobach w czasie choroby. To jedna z wartości, która się mnoży, kiedy się nią człowiek dzieli z innymi, a tym samym to staje się ona potężna.

Biorąc udział w tak ważnej uroczystości, po raz kolejny daliśmy wyraz uznania dla Patrona naszej szkoły, który pozostawił nam ogromną spuściznę idei, myśli i uczuć, z której powinniśmy czerpać na co dzień, wiedząc, że słowa uczą, a przykłady pięknych postaw pociągają.

Film z obchodów Dnia Patrona –  https://www.facebook.com/watch/?v=3731471960417826

                                                                                                                Sylwia Bochenek