„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

W październiku 2013 r. Gimnazjum w Pierzchnicy przystąpiło do realizacji programu :   „Szkoła promująca  zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem ‘’.

Założenia programu:

  • Zwiększanie zakresu wiedzy uczniów na temat roli poszczególnych elementów stylu życia w profilaktyce nowotworów złośliwych poprzez zapoznanie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
  • Zmotywowanie młodzieży do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz modyfikacji negatywnych zachowań zdrowotnych.
  • Budowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej  postawy świadomej odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Oczekiwane efekty :

Znajomość zasad prewencji pierwotnej nowotworów wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz wzrost prozdrowotnych postaw w powyższej grupie w oparciu o świadome wybory zdrowotne.

Adresaci programu:
Uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice

Główny organizator programu:
Ministerstwo Zdrowia

Organizator i koordynator na poziomie wojewódzkim:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Partnerzy programu:
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Nauczyciel biologii – Małgorzata Kula uczestniczyła w konferencji oraz w warsztatach edukacji onkologicznej, na których przedstawiono założenia i sposoby realizacji projektu w regionie.

W okresie od listopada do kwietnia w gimnazjum będą odbywać się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III w oparciu o przygotowane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  prezentacje i konspekty zajęć. Warsztaty dla uczniów będą promować zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

28 listopada 2013r. na spotkaniu profilaktycznym, rodzice uczniów klas I-III gimnazjum  zostali zapoznani z założeniami programu ,,Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”(prezentacja w załączniku).

W ramach projektu w okresie od lutego do kwietnia odbędą się też akcje związane z tematyką onkologiczną(uczniowie wykonają własne prezentacje, plakaty oraz broszury informacyjne).

Na zakończenie projektu zostanie wysłane do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach  sprawozdanie z przeprowadzonych działań  w szkole.

Uhonorowaniem udziału w programie będzie nadanie szkole tytułu

,,Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” na rok szkolny 2013/2014, potwierdzone stosownym certyfikatem.

PREZENTACJA – Europejski kodeks walki z rakiem

DSCF0151 (800x600)

Zespół ds.Profilaktyki