Akcja Sprzątanie Świata

W dniu 27.09.2017r. przedszkolaki wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która organizowana jest w miesiącu wrześniu w wielu krajach dla ochrony Ziemi pod egidą UNEP – Program Środowiskowy ONZ.

Akcję przeprowadziliśmy porządkami wokół przedszkola pod nadzorem osób dorosłych i przy ich pomocy. Każde dziecko podczas prac porządkowych miało rękawicę ochronną, a każda grupa worek na zbierane śmieci. Po zakończeniu akcji worki zostały wrzucone do kontenerów.

Miłym końcowym akcentem, integrującym przedszkolaki, były wspólne gry na przedszkolnym placu zabaw.

Aldona Borek