Ankieta dla rodziców

Drugim obszarem ewaluacji wewnętrznej jest:  Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LMvI4EiQP0O0hYKHB20EFkwBZjzqfz1EhH6h2YAFy1JUQUxPN1BMMlU4MkhDWERaQUdUNFlNVkZKNy4u