Ankieta dla uczniów klas 4 – 8

Drugim obszarem ewaluacji jest: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Prosimy Was o wypełnienie ankiety.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LMvI4EiQP0O0hYKHB20EFkwBZjzqfz1EhH6h2YAFy1JUQlVMTkVDOVgwMUVUQ1g1R0tDVlI0WVozUC4u