Baśniowy biwak zuchowy

Na terenie naszej szkoły odbył się dwudniowy biwak dla  zuchów i harcerzy. Program był tak przygotowany, aby jego realizacja zapewniła zuchom i harcerzom okazję do zabawy i aktywnego wypoczynku, umożliwiła rozwijanie inicjatywy i samorządności. Harcerze zachęcali  do wspólnego działania, wcielali się w różne role, przenosili wraz z zuchami w świat fabuły i wyobraźni. Wszyscy uczestnicy biwaku zdobyli sprawności zespołowe. Na biwaku zawiązały się nowe przyjaźnie, zuchy rozwijały swoje zainteresowania i zdobywały nowe umiejętności.

                                                                pwd. Anna Makuch

                                                                pwd. Renata Piątek