Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju 15 grudnia dotarło do Kielc. Odebrali je harcerze z Hufca ZHP Kielce – Powiat w Zakopanem od słowackich skautów. Podczas mszy świętej o godzinie 18-ej w Kościele św. Krzyża w Kielcach, pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej ks. Mariana Florczyka, Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przedstawicielom wszystkich hufców Chorągwi Kieleckiej. Również harcerze z Zespołu Szkół w Pierzchnicy uczestniczyli w tych uroczystościach. Wędrówce Światła towarzyszyło hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro”. Światełko jest symbolem ciepła, dobra i miłości. Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Polscy harcerze uczestniczą w betlejemskiej sztafecie od 22 lat i przekazują światło dalej: na Ukrainę, do Rosji i na Litwę. W poniedziałek rano delegacja harcerzy z 44 Drużyny Starszoharcerskiej z Pierzchnicy przekazała światełko pani Bożenie Petrus – dyrektor Zespołu Szkół, następnie harcerze udali się do Urzędu Gminy i tam na ręce pana wójta Stanisława Strąka złożyli Betlejemskie Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi. Parafianie i mieszkańcy gminy będą mogli odebrać Ogień Betlejemski z Kościoła w Pierzchnicy, do którego oficjalne przekazanie nastąpi 22 grudnia w niedzielę.

Monika Drapejkowska