Bezpieczeństwo na drodze

19 listopada uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej w uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Policji Komisariatu w Morawicy p. Piotrem Skuzą. Tematem szkolenia było ,,Bezpieczeństwo na drodze’’. Policjant przekazał informacje  dotyczące zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, prawidłowego zachowania się na przejściach dla pieszych, poruszania się poboczem jezdni, bezpiecznego zachowania się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę, szczególnie o tej porze roku pełnią elementy odblaskowe. Po przypomnieniu numerów telefonów alarmowych, przedstawieniu zasad wzywania pomocy i poprawnego poprowadzenia rozmowy dzieci zadawały pytania. Spotkanie z przedstawicielami Policji było jednym z wielu działań realizowanych w ramach Programu Profilaktycznego naszej szkoły.

                                                                                                          Barbara Miszczyk