Bezpieczne ferie

„Bezpieczeństwo w czasie wolnym”- pod takim hasłem odbyło się dzisiejsze spotkanie uczniów naszej Szkoły z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Aby przypomnieć nam o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się ferii odwiedzili nas: st. asp. Piotr Skuza – dzielnicowy w Pierzchnicy, sierż. szt. Katarzyna Maj – dzielnicowa w Morawicy i mł. bryg. mgr inż. Piotr Wieczorek – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Chmielniku. Spotkanie podzielone zostało na trzy części dostosowane do wieku uczniów.

Na pierwszą część zaproszeni zostali uczniowie klas I – III. Dowiedzieli się oni jak bezpiecznie bawić się podczas ferii. Policjanci zwrócili uwagę na to, jak należy korzystać z lodowisk, a także na zagrożenia wynikające z wchodzenia na zamarznięte akweny wodne. Dzieci zostały też poinstruowane, jak  udzielić pomocy osobie poszkodowanej znajdującej się na pod wodą. Strażak, natomiast, ostrzegał przed nieodpowiednim posługiwaniem się ogniem oraz wyświetlił prezentację dotyczącą statystyk pożarów domów i ich skutków wynikających z niewłaściwego ogrzewania budynków w czasie zimy. Przedstawił również zasady użytkowania czujnika czadu oraz czujnika dymu i zachęcał do umieszczania takich urządzeń we własnych domach dla bezpieczeństwa wszystkich członków rodziny.  Dzieci obejrzały również  krótki film, w którym pokazane zostały sposoby gaszenia niewielkich pożarów.

Następną grupę stanowili uczniowie klas IV, V, i VI. Również i oni usłyszeli, że powinni szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo podczas ferii, kiedy to mają więcej czasu i często zostają sami w domach. Przybyli goście przestrzegli ich przed: zabawami w pobliżu dróg, otwieraniem drzwi nieznajomym, a także udostępnianiem w sieci swoich zdjęć i informacji o sobie i swojej rodzinie.

Na ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia zaproszeni zostali najstarsi uczniowie. Obejrzeli oni bardzo ciekawy film dokumentalny pokazujący proceder wykorzystywania dzieci i młodzieży przez internetowych przestępców. Pokaz był niekiedy wstrząsający, ale bardzo pouczający. Na pewno pozostawił ślad w pamięci naszych uczniów, którzy, miejmy nadzieję, będą wiedzieli jak zachować się w określonych sytuacjach.

Podsumowując należy stwierdzić, że takie spotkania jak dziś są bardzo potrzebne. Im bardziej jesteśmy świadomi różnorodnych zagrożeń, tym większa szansa, że ich unikniemy.

Tomasz Stolarczyk, Paulina Kalatura, Aneta Głuszek

Poprzedni