Bezpieczne Pierwszaki

W miesiącu wrześniu i październiku  2018 rok uczniowie klas pierwszych  Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy uczestniczyli w XI edycji przedsięwzięcia edukacyjno‐profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”  i ,,Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły’’ zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i  Echo Dnia.

Spotkania miały na celu zapoznanie uczniów,  rozpoczynających naukę w klasie pierwszej,  z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia oraz uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym,  zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt. Dzieci miały możliwość  wysłuchania prelekcji pielęgniarki, oglądania wozów pożarniczych, policyjnych i wojskowych, pojazdu quad, trójnogu z manekinem w uprzęży, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji, pokazów motocykli.
Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom plecaki i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej.

Uczniowie otrzymali odblaski ufundowane przez Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej  w Kielcach plany lekcji, plakaty i  „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka”. Na spotkaniu 16 października wykonano pierwszakom klasowe,  pamiątkowe zdjęcia, które będą publikowane  w specjalnym dodatku gazety Echo Dnia.

                                                                                                                                                          B. Miszczyk