Bezpieczne wakacje uczniów Zespołu Szkół

W ostatnim tygodniu, poprzedzającym oczekiwany przez uczniów wypoczynek- wakacje, nauczyciele poruszali na zajęciach tematykę bezpieczeństwa podczas wakacji. Głównym celem zajęć było  uświadomienie  dzieciom  konieczności przestrzegania  ważnych zasad, które przyczynią się do ich radosnego i bezpiecznego wypoczynku.Było to promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, w górach, nad wodą, w lesie itp. 24 czerwca uczniowie obejrzeli  film  edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych !!!”, przedstawiający, jak uniknąć zagrożenia odpoczywając nad wodą zalecany przez Panią minister edukacji narodowej Joannę Kluzik – Rostkowską.  Wszyscy powinni pamiętać o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Tylko przestrzegając tych podstawowych zasada możemy sprawić aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie. Film  przypomniał  również zasady udzielenia pierwszej pomocy. Następnego dnia gościliśmy w  Szkole Podstawowej przedstawiciela KRUS – u, który  zaprezentował kolejny, animowany film edukacyjny  pt. „Rodzina Porażków”. Film w zabawny i pouczający sposób ukazał miejsca i sytuacje zagrażające dzieciom pracującym i bawiącym się na terenie gospodarstwa rolnego. Uświadomił widzom, że pewnych prac na wsi nie wolno wykonywać dzieciom. Na zakończenie prowadzący sprawdzając, co zapamiętali uczniowie jeszcze raz omówił,  jak postępować, jakich prac nie wykonywać  i czego unikać podczas prac polowych i zajęć w gospodarstwie rolnym. Podkreślił, że to głównie rodzice i opiekunowie mają obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa

 Życzymy bezpiecznych  i ciekawych wakacji!!!

Poniżej przedstawiamy linki do folderów, gdzie znajdują się broszury i plakat „Bezpieczna woda”.

B. Miszczyk