Bezpieczne wakacje

Zbliżają się oczekiwane wakacje. Czas odpoczynku od nauki, dzwonka i porannego wstawania. Trzeba jednak zadbać o to, aby ten wypoczynek był bezpieczny.
Stąd 16 czerwca  na zaproszenie p. Dyrektor przybył do szkoły podstawowej str. sierżant Piotr Skuza. Policjant przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Poruszył tematykę   bezpiecznego  poruszania  się po drogach,  właściwego zachowania  podczas kontaktu z psem oraz w czasie ataku przez to zwierzę. Omówił zasady bezpieczeństwa nad wodą. Ostrzegał  przed kąpielami i zabawami w miejscach niedozwolonych.  Zachęcał uczniów, aby  w czasie wakacji nie przesiadywali przed komputerem ale przebywali na świeżym powietrzu. Zwrócił uwagę na bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych.  Podkreślił, że wypisywanie  w Internecie o kimś nieprawdziwych informacji, obrażanie   jest karalne, a dotarcie do osoby, która wypisuje kłamliwe  informacje jest obecnie bardzo proste i szybkie.  Ponadto przypomniał, jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami oraz numery telefonów alarmowych.

Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:

1. Rower i wrotki

 • Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność,
 • Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj na znajomość przepisów ruchu drogowego,
 • Zabezpieczaj rower przed kradzieżą,
 • Nie pożyczaj roweru nieznajomym,
 • Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał  kask ochraniający głowę,

2. Nad wodą

 • Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych,
 • Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz,
 • Nie wchodź do wody po posiłku,
 • Zawsze słuchaj poleceń ratownika,
 • Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców,
 • W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,
 • Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo

 • Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów,
 • Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko,
 • Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 • Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej,
 • Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym,
 • Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi,
 • Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność,
 • Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

                                                                                                         B. Miszczyk