Biwak letni w Suchedniowie

W dniach 10, 11, 12 VI 2016r. na terenie bazy w Suchedniowie odbył się Letni Zlot Hufca Powiat. Nasza gromada zuchowa i drużyna harcerska dojechała z jednodniowym opóźnieniem. Po rozbiciu namiotów i zakwaterowaniu odbyły się zajęcia szkoleniowe. Tematyka zajęć dotyczyła: nauki nowych piosenek, pląsów, zasad udzielania pierwszej pomocy, szkolenie z wiedzy o harcerstwie. Po obiedzie uczestniczyliśmy w grze terenowej. Mieliśmy do wykonania różne zadania (rozwiązywanie szyfrów, szukanie ukrytych skarbów, zagniatanie ciasta, śpiewanie piosenek i pląsów). Na wieczornym ognisku każda gromada i drużyna prezentowała przygotowane przez siebie  plakaty, piosenki. Następnego dnia po porannej gimnastyce ubrani w mundury poszliśmy na Mszę Świętą. Po powrocie zjedliśmy śniadanie i zaczęliśmy pakować swoje rzeczy. Na zakończenie biwaku odbył się apel w trakcie którego każda gromada i drużyna otrzymała dyplom uczestnictwa na biwaku. Do domu zawieźliśmy radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Anna Makuch

                                                                                                                  Renata Piątek