„BOHATERON – włącz historię”

Pamięć – Edukacja – Pomoc” – pod tym hasłem od 2016 roku realizowana jest kampania BohaterON. Akcja, której nazwa stanowi połączenie słów „bohater” i „ON” (ang. włączyć), z jednej strony ma na celu uhonorowanie Powstańców Warszawskich, a z drugiej – promocję historii Polski XX wieku.  W tym roku ruszyła już czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, w ramach której, każdy może pokazać, że pamięta o uczestnikach walk o stolicę i docenia tych, którzy pielęgnują pamięć o wydarzeniach sprzed lat. Również nasza szkoła włączyła się w tę akcję. Uczniowie z klas II – V przygotowywali kartki i życzenia dla obrońców Warszawy. W ten prosty sposób chcieliśmy uhonorować naszych bohaterów z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania, ale również dlatego, że są oni pokoleniem Kolumbów, od którego możemy uczyć się miłości do ojczyzny, szacunku do historii i podtrzymywania pamięci o wydarzeniach sprzed lat .

Mariola Radomska