Gimnazjum

Tradycją naszego gimnazjum jest uroczystość, w trakcie której uczniowie pierwszych klas  w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości i  rodziców składają ślubowanie i od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej- uczniami gimnazjum. W tym roku tę uroczystość   obchodziliśmy 10 października.
Czytaj więcej
3 października 2013 roku odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych, podczas których Samorząd Uczniowski przyjął w szeregi nowych uczniów.  Uczennice klas II i III przygotowały dla pierwszaków nie lada zadania. Przygotowały  różne konkurencje sportowe, np. rzut kłębkami wełny do kosza, skakanie przez skakankę, 
Czytaj więcej
W dniu 26 września 2013 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. Głosowanie zgodnie z Regulaminem SU miało charakter tajny. Prawo do głosowania miał każdy uczeń.
Czytaj więcej
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją 25 września delegacja uczniów z klas trzecich wraz z pocztem sztandarowym (Misterkiewicz Aneta, Malinowska Agnieszka i Ryśkiewicz Przemysław) wyjechała do klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy by wziąć udział w Zjeździe Szkół Prymasowskich. W wyjeździe uczestniczyła pani vice dyrektor Teresa Gwadowska, 
Czytaj więcej
Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym,  uczniowie  Zespołu Szkół  w Pierzchnicy wraz z rodzicami, dziadkami i pod czujnym okiem opiekunów:   ks. Marcina Zapały i nauczycieli  B. Miszczyk,  A. Makuch,  P. Makucha,  M. Stępień   i p. E Kozub  uczestniczyli w XIV Świętokrzyskim  Rajdzie 
Czytaj więcej
Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze spotkania w roku szkolnym 3013/2014. Oddziały „0” klasy I – III SP – 17 września godzina 16.30 Klasy IV – VI – 18 września godzina 16.00 Klasy I – III gimnazjum – 19 września godzina 16.00  
Czytaj więcej
W poniedziałek 3 września 2013 roku społeczność naszego Zespołu Szkół uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  w kościele parafialnym w Pierzchnicy, którą odprawił ks. proboszcz Marian Gawinek, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marcin Zapała. Po uroczystej Mszy, w której wzięli udział 
Czytaj więcej
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w zeszłym, klasy: I a i I b biorą udział w realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą ?Zostać przedsiębiorczym?- program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum.Ma on na celu przygotowanie do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego wprowadzonego 
Czytaj więcej