Projekt – „Damy radę”

31 lipca 2013r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy została zakończona realizacja dwuletniego projektu „Damy radę!”, który w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
Czytaj więcej
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy od września 2011r. Finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
Czytaj więcej