Cykliczne wyjazdy na basen

basen 003W tym roku szkolnym na cykliczne wyjazdy na pływalnię KORAL w Morawicy zdecydowali się uczniowie klas: IVa – 18 osób, Va – 15 osób i Vb – 17 osób. Planujemy zorganizować 9 comiesięcznych wyjazdów, które od listopada będą odbywały się w środy po zajęciach lekcyjnych. Pierwszy wyjazd już się odbył w dniu 28.10.2013r. Wyruszyliśmy spod szkoły o godz. 14.30. Przed wyjazdem, wszyscy uczniowie zostali zapoznani z regulaminem zachowywania się na pływalni i wszyscy zobowiązali się go przestrzegać. Potwierdzili to własnoręcznymi podpisami. Dostosowanie się do wspólnie ustalonych zasad pozwoliło nam bezpiecznie spędzić czas w wodzie. Pod szkołę wróciliśmy o godz. 17.30, a tam na uczestników wyjazdu oczekiwali już rodzice.

G.Majewska-Kapusta