Czwartkowe wyjazdy na basen trzecioklasistów

14 czerwca 2018 r. zakończyły  się wyjazdy na basen uczniów klas trzecich  Szkoły Podstawowej. Nauka pływania, poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz korygowanie wad postawy to główny cel, jaki przyświecał cyklicznym wyjazdom na basen ,,Perła’’ w Morawicy.
Każdy wyjazd poprzedzony był przypomnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie podróży i na basenie.  Podzieleni na dwie  grupy uczniowie przez godzinę  pod opieką doświadczonych instruktorów oswajali się  z wodą. Wykonując różnorodne ćwiczenia w wodzie wzmacniali mięśnie i stopniowo  nabywali  umiejętności poruszania się w niej. Co dwa tygodnie, poddani intensywnej nauce pływania  uczniowie chętnie ćwiczyli, słuchali instruktorów i cieszyli się, że idzie im coraz lepiej. W konsekwencji nauczyli się nie tylko pływać, ale mają świadomość, jak należy zachowywać się w wodzie. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że większość dzieci kończąc tegoroczną edukację pływacką czuje się na basenie, jak „ryba w wodzie” i dobrze pływają.

Wyjazdy uczniów na basen były możliwe dzięki wsparciu finansowemu z budżetu szkoły. Dzieci płaciły wyłącznie za wejścia na basen, natomiast dowóz i wynagrodzenie instruktorów  pokrywała w całości szkoła, za co p. Dyrektor serdecznie dziękujemy.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele:  B. Miszczyk, A. Figiel i K. Powałka.

                                                                                                                                                B.Miszczyk