Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki

Klasa 2b  zakończyła realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla klas I-III ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki’’. Projekt trwał od miesiąca września 2019 roku do maja 2020r. Zgodnie z regulaminem składał się z trzech modułów i rozpoczął się od wyrażenia zgody rodziców uczniów na jego realizację i przesłanie tej informacji do organizatora.

W module pierwszym po zapoznaniu się prezentacją  wprowadzającą do projektu  dzieci wybrały, spośród czterech zaproponowanych książek ,,Drzewo do samego nieba’’. Po wykonaniu zadań z tej części, przesłaniu sprawozdania i akceptacji autorki projektu otrzymaliśmy pierwszy certyfikat i możliwość realizacji  kolejnego modułu.

W module II dzieci zainteresowane tytułem książki ,,Cukierku, ty łobuzie’’, wybrały ją do przeczytania. Po omówieniu lektury z ogromnym zaangażowaniem wykonały szereg zaproponowanych zadań. Jednym z nich było  wywiad  z weterynarzem, p. Piotrem Rękasem.

Moduł III realizowany był zdalnie, ale to nie przeszkodziło nam w realizacji poszczególnych zadań, doskonaleniu umiejętności czytania, recytacji i ciekawej, edukacyjnej zabawie na odległość. Było wesoło i kolorowo. Dzieci dzielnie pracowały nad zadaniami. Poznały twórczość   J. Tuwima i J. Brzechwy. Uzupełniły  kolejne strony lekturnika, opisywały postać bohatera wiersza.  Dokonały samooceny znajomości lektury.  Czytały  i recytowały  wiersze. Spośród przeczytanych wierszy wybrały ten, który najbardziej im się spodobał. Wykonały sylwetę  głównego bohatera  oraz  wykorzystując różne techniki  pokazały  się  w inscenizacji, do której  zaprosiły rodziców
i rodzeństwo. Było przedstawienie  z rodzicami, kukiełkowe i  teatr pudełkowy. Powstała  między innymi kaczka dziwaczka, pomidor, marchewka, pan Hilary, żaba, słowik i wiele wspaniałych bohaterów. Wykonały plakaty przedstawiające autorów wierszy oraz  zainspirowane  bajkową postacią  zaprezentowały  się w pokazie mody.

Zachwyciła mnie kolejny raz kreatywność uczniów przy wsparciu rodziców, którzy spędzając  czas z dziećmi nie tylko świetnie się bawili tworząc  inscenizacje, ale  widzieli swoje dzieci  w innej roli, odkrywali ich zdolności. Bardzo dziękuję za wspólną,  edukacyjną  przygodę, która rozwijała i doskonaliła  umiejętność czytania oraz  kształtowała nawyk obcowania z książką. W ten to sposób wykonaliśmy wszystkie zadania z trzech  modułów projektu. Sprawozdanie z fotorelacją wysłaliśmy  do organizatora projektu p. Honoraty Szaneckiej. Otrzymaliśmy już  certyfikat i dyplomy uczestnictwa w projekcie dla dzieci, wychowawcy i szkoły. Co  dał dzieciom , rodzicom i wychowawcy  udział w projekcie? Projekt był inną, interesującą  formą, zachęcającą uczniów do czytania i rozbudzającą  zainteresowania i kompetencje czytelnicze. Moim celem było również oderwanie dzieci od nadmiernego przesiadywania przed ekranem telewizora czy komputera. W ten sposób mogłam budzić aktywność uczniów, zachęcać ich do działania, odkrywać  ukryte talenty i mocne strony

Dla rodziców to  przede wszystkim wspaniała forma wspólnego spędzania czasu,  umacniania więzi emocjonalnej między rodzicem – dzieckiem i rodzeństwem i zrozumienia dziecka. Kontakt z zaproponowanymi książkami  na pewno pozytywnie wpłynął na emocjonalny rozwój dzieci   i ich wyobraźnię. Wzbogacił słownictwo  i wzmocnił  poczucia własnej wartości. Najważniejsze jest jednak to, żeby pokochali czytanie książek.

Realizacja projektu to również szereg działań integrujących zespół klasowy i rodziców. Podsumowaniem projektu jest krótki filmik i fotorelacja. https://youtu.be/NWu8KWqs3m8

                                                                                                     Wychowawca klasy: Barbara Miszczyk