Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.

Uczniowie klasy 2a  i 3a – zakończyli realizację Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.”
W tym roku szkolnym projekt składał się z trzech modułów:

Zadania dobroczynne:

Moduł I –  ,,BĄDŹ DOBRY DLA LUDZI”
Moduł II – ,,BĄDŹ DOBRY DLA ZWIERZĄT”
Moduł III – ,,BĄDŹ DOBRY DLA ROŚLIN”

Projekt był okazją do rozwijania empatii, wrażliwości i odpowiedzialności wśród uczniów. Każdy moduł inspirował do refleksji i działania na rzecz ludzi, zwierząt i roślin, promując wartości takie jak dobroczynność, szacunek dla natury oraz troskę o innych. Uczniowie mieli szansę nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale także zaangażować się
w praktyczne działania, które miały realny wpływ na ich otoczenie.
Wychowawcy aktywnie wspierali uczniów w realizacji zadań, motywując ich do kreatywnego myślenia i współpracy.

                                                                       Barbara Miszczyk i Renata Piątek

Renata_Pitek_-_Certyfikat_Nauczyciela

Renata_Piątek_-_Certyfikat_Klasy

Barbara_Miszczyk_-_Certyfikat_Klasy

Barbara_Miszczyk_-_Certyfikat_Nauczyciela