Dni Matematyki

„Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj ją polubić”

Pod takim hasłem w tym roku szkolnym odbywały się Dni Matematyki w naszej szkole. Dni Matematyki organizowane są w naszej szkole już od lat i są okazją do innego spojrzenia na matematyczne myślenie. Stwarzają sposobność łatwego przyswajania wiedzy podczas zabawy i korzystania z multimediów uatrakcyjniających naukę. Zaproszenie do zabawy i prezentacja uczniowskich prac szerszej społeczności szkolnej pozwala zaszczepić młodym ludziom chęć poznawania świata.

Celem ogólnym prowadzonych działań jest dostrzeganie przez uczniów piękna matematyki, rozwijanie i rozbudzanie w nich zainteresowań i talentów matematycznych oraz kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy wraz z przyjmowaniem za nią odpowiedzialności.

Działania przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień Matematyki – pod hasłem „Matematyka dzika”, czyli zadania związane z dziką przyrodą w Polsce. Konkurs na podstawie prezentacji Microsoft PowerPoint udostępnionej przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve:

– Konkurs indywidualny dla uczniów klas III gimnazjum

– Konkurs indywidualny dla uczniów klas VIII

Ci uczniowie z kolei udzielali odpowiedzi na pytania zawarte                           w prezentacji „Matematyka dzika”.
20.03.2019 r.

środa
„Mistrz Matematyki” – konkurs indywidualny dla uczniów klas V

Dzień Matematycznej Krzyżówki – konkurs drużynowy dla uczniów klas VI –VII, ten dzień upłynął uczniom na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów i łamigłówek matematycznych; zawody odbywały się podczas przerw śródlekcyjnych.

15.03.2019 r. piątek
Działania wstępne:

Uczniowie klas VI – VIII z wyprzedzeniem otrzymali zadanie przygotowania plakatów reklamujących Tydzień Matematyki, zawierających hasło przewodnie: „Matematyka jest kluczem do nauki,którego nie można zgubić, więc spróbuj ją polubić”

18.03.2019 r. poniedziałek
Dzień liczby Pi – konkurs drużynowy dla uczniów klas VII – VIII

Pierwsze zadanie: podanie jak największej ilości cyfr występujących w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi.

Drugie zadanie: recytacja wiersza ułatwiającego zapamiętanie kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.

Trzecie zadanie: zrobienie z gazet z użyciem np. taśmy klejącej, kleju, zszywacza, itp. liczby Pi w wymiarze 3D.

19.03.2019 r. wtorek
„Mistrz Matematyki” – konkurs indywidualny dla uczniów klas IV: uczniowie rozwiązywali indywidualne testy sprawdzające poziom sprawności rachunkowej.

Dzień Matematyki – pod hasłem „Matematyka dzika”, czyli zadania związane z dziką przyrodą w Polsce. Konkurs na podstawie prezentacji Microsoft PowerPoint udostępnionej przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve:

– Konkurs indywidualny dla uczniów klas III gimnazjum

– Konkurs indywidualny dla uczniów klas VIII

Ci uczniowie z kolei udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w prezentacji „Matematyka dzika”.

20.03.2019 r. środa
„Mistrz Matematyki” – konkurs indywidualny dla uczniów klas V

Dzień Matematycznej Krzyżówki – konkurs drużynowy dla uczniów klas VI –VII, ten dzień upłynął uczniom na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów i łamigłówek matematycznych; zawody odbywały się podczas przerw śródlekcyjnych.

21.03.2019 r. czwartek
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – konkurs indywidualny dla uczniów klas I – VII.

Dyktando Matematyczne – konkurs indywidualny dla uczniów klas  VI – VII.

Warsztaty dla uczniów klas VI – VII  oraz III klasy gimnazjum w Energetycznym Centrum Nauki pt. ”Jednym kliknięciem… – PHOTONY”  czyli przygoda z programowaniem robotów. Poznaliśmy Photona – niezwykłego przybysza. Zostaliśmy jego przewodnikiem i kompanem do zabawy, i korzystając z aplikacji multimedialnej razem wybraliśmy się w niezapomnianą podróż do świata kodów.

22.03.2019 r. piątek
Dyktando Matematyczne – konkurs indywidualny dla uczniów klas VIII

„Rachmistrz biegły w liczeniu” – konkurs indywidualny dla uczniów klas III gimnazjum

Matematyczny piątek sprawdził sprawność rachunkową oraz umiejętność działań na liczbach wymiernych uczniów klas VIII i III gimnazjum.

Podsumowanie Tygodnia Matematyki, czyli przedstawienie wyników eliminacji klasowych i indywidualnych rozgrywek, wyłonienie najlepszych i nagrodzenie ich ocenami nastąpi wkrótce.

Nauczyciele matematyki