Dni Profilaktyki w szkole

W dniach 29 – 30 maja 2014 r. w szkołach na terenie gminy Pierzchnica odbyły się zajęcia profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. W warsztatach profilaktycznych uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych w Pierzchnicy i Drugni oraz wszyscy uczniowie Gimnazjum w Pierzchnicy.

„Świat zamknięty w butelce” – kl. IV-VI SP. Celem zajęć było:

– rozwijanie umiejętności ochrony samego siebie przed współczesnymi środkami uzależnień,

– uświadomienie, czym jest zdrowie i co może mu zaszkodzić,

– uczenie sposobów ochrony przed uzależnieniami poprzez kształtowanie postaw asertywnych.

„ Nie piję. Tak wybieram”- uczniowie gimnazjum. Celem warsztatów było:

– poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu,

– obalenie mitów na temat używek i przekazanie informacji o mechanizmach uzależnienia,

– wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę na temat metod przeciwstawiania się namowom otoczenia.

W ramach dni profilaktyki odbyło się także szkolenie dla rodziców uczniów gimnazjum.   Program „Fatalne alkoholu skutki” miał na celu:

– ukazanie wpływu jaki alkohol ma na życie człowieka zarówno w szkole jak i w rodzinie,

– poznanie przyczyn wchodzenia młodzieży w uzależnienia,

– ukazanie znaczenia zaspakajania potrzeb dziecka, zwracanie uwagi na istotę komunikacji w przeciwdziałaniu zachowaniom niepożądanym.

Cieszy fakt, że w zajęciach wzięła udział liczna grupa rodziców. Prowadzone na terenie kraju badania wykazują, że z roku na rok obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Uzależnienie od alkoholu młodocianych staje się coraz bardziej poważnym problemem. Tylko dobra współpraca  szkoły z rodzicami posiadającymi niezbędną wiedzę na temat uzależnień  może przynieś efekty.

Warsztaty i szkolenie przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Dni profilaktyki w szkole zorganizował Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z Zespołem Szkół w Pierzchnicy. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji Gminy Pierzchnica.

  Prezes SRT: Marek Kułan

DSC03863 (800x450) DSC03864 (800x450) DSC03865 (800x450) DSC03870 (800x450) DSC03873 (800x450) DSC03876 (800x450) DSC03878 (800x450) DSC03886 (800x450) DSC03856 (800x450) DSC03858 (800x450) DSC03862 (800x450)