Dokumenty do przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkonych

SZANOWNI  RODZICE

Informuję, że  zgodnie  z art.153 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 PRAWO  OŚWIATOWE  rodzice  dzieci  przyjętych w roku szkolnym 2016/2017 do  oddziałów przedszkolnych w Szkole  Podstawowej w Pierzchnicyskładają  na  kolejny  rok szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  oddziale  przedszkolnym.

Na wolne  miejsca w oddziałach  przedszkolnych  prowadzona  będzie  rekrutacja  zgodnie  z  harmonogramem.

Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  po raz pierwszy  do  oddziału  przedszkolnego  składają wniosek.

Druk  deklaracji  oraz  wniosku  do pobrania w sekretariacie  szkoły, lub ze  strony  internetowej  szkoły: zs-pierzchnica.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIERZCHNICY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIERCHNICY NA ROK SZKOLNY 2017