Dzieci mają prawa i obowiązki

Pod takim hasłem uczniowie klas I-VI uczestniczyli w apelu propagującym prawa i obowiązkami dziecka. Głównym celem apelu było  uświadomienie uczniom ich praw, potrzeby przestrzegania prawa, zapoznanie ich z najważniejszymi aktami prawa obowiązującymi w Polsce, w Europie i na całym świecie. Podkreślono, że oprócz praw, dzieci mają również obowiązki, które są zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, Deklaracji Praw Dziecka, Karcie Praw Człowieka. Zwrócono uwagę, że obowiązującym dokumentem       w szkole, w którym zaznaczono prawa i obowiązki ucznia jest Statut. W role aktorów w montażu słowno – muzycznym wcielili się najmłodsi i najstarsi uczniowie  z klasy Ia i klas VI.

                                                                                                      B. Miszczyk, D. Wacek