Dzień Edukacji Narodowej

Popularny Dzień Nauczyciela, czyli święto pracowników szkół i przedszkoli był wyjątkowy w tym roku. Podobnie jak wyjątkowe są wszystkie szkolne uroczystości w ostatnim czasie. Ze względu na epidemiologiczne zagrożenie zrezygnowaliśmy z występów, akademii i spotkań w nauczycielskim gronie. Nie widzieliśmy się, jak to mamy w zwyczaju robić, po lekcjach z emerytowanymi pracownikami szkoły.

Rozumiejąc powagę sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, dyrektor szkoły Piotr Makuch podziękował wszystkim nauczycielom za pracę, nagrodził wyróżniających się pracowników i złożył życzenia wszelkiej pomyślności w pokoju nauczycielskim. Pozostaje nam mieć nadzieję, że lepsze czasy szybko nadejdą i szkolne życie wróci do normy.

T. Stolarczyk