Dzień Języka Ojczystego w przedszkolu

„Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka”.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W naszym Przedszkolu ten dzień obchodziliśmy w poniedziałek 22 lutego i miał na celu zwrócenie uwagi na potrzebę troski o język ojczysty, dbanie o jego rozwój i trwanie. Głównym celem naszych działań w przedszkolu było kształtowanie świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Dzieci wzięły udział w zajęciach, w swoich oddziałach. Przedszkolaki odgadywały zagadki słowne i obrazkowe, rozmawiały na temat stosowania zwrotów grzecznościowych, układały puzzle znanych bajek na tablicy interaktywnej. Ochoczo bawiły się w „kolorowe rebusy”, gimnastykowały swój język, próbowały recytować trudne  „łamańce językowe”.

Na koniec przedszkolaki otrzymały Dyplom Przyjaciela Języka Ojczystego.

Cieszymy się, że ten dzień na stałe zagościł w naszym Przedszkolu.

Agnieszka Kmiecik