Dzień Papieski

Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, odbył się już po raz 16, było to w niedzielę 9 października. W tym roku jego hasło to „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Są to słowa samego Jana Pawła II. Padły one w homilii Ojca Świętego podczas konsekracji bazyliki na Łagiewnikach.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana do życia w 2000 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża Polaka i wspieranie przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.

Harcerze i zuchy z Zespołu Szkół w Pierzchnicy włączyli się w kwestę na rzecz Fundacji i uzbierali w sumie 1240 zł. Pieniądze zostały przesłane na konto Fundacji i dzięki ofiarności mieszkańców Pierzchnicy stypendyści będą mogli realizować swoje aspiracje edukacyjne.

W imieniu stypendystów dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Harcerze i zuchy z ZS w Pierzchnicy