Dzień Patrona w Gimnazjum

„ (…) SEDNO W TYM, ŻE MA SENS ŻYCIE (…)

To wymowne zdanie stało się mottem  tegorocznych obchodów Dnia Patrona naszego gimnazjum, które nosi zaszczytne imię wielkiego Polaka – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Że jest to postać charyzmatyczna, nie trzeba szczególnie przypominać każdemu, kto był i jest uczniem Gimnazjum w Pierzchnicy. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie są dumni, że ich pracy patronuje kardynał Wyszyński, który uczył odpowiedzialności wobec siebie, drugiego człowieka i naszej Ojczyzny.

Dzień 29 maja nie był taki jak pozostałe dni w roku szkolnym. Po trzech godzinach lekcyjnych gimnazjaliści wraz z dyrekcją i kadrą pedagogiczną w uroczystym pochodzie za pocztem sztandarowym wyruszyli do kościoła na Mszę Świętą z okazji 34 rocznicy śmierci patrona naszej szkoły. Jak zawsze, w obchodach tego szkolnego święta, uczestniczyli również przedstawiciele miejscowych władz:  Wójt Gminy pan Stanisław Strąk, przewodniczący Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica pan Dariusz Michalski, prezes Stowarzyszenia Ruchu Trzeźwości pan Marek Kułan, kierowniczka Biblioteki Publicznej pani Danuta Sojda oraz przedstawiciele  Rady Rodziców pani Aneta Partyka i pan Andrzej Dudkiewicz. Przyjechali również wraz z wychowawczynią uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni. W charakterze gości przybyli uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy wraz z wychowawcami.  Po zakończeniu Mszy udaliśmy się pod pomnik Kardynała Wyszyńskiego, gdzie harcerki złożyły wiązankę kwiatów. Następne wydarzenia miały miejsce w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła  Dyrektor Zespołu Szkół – pani Bożena Petrus, która powitała wszystkich przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Pani Dyrektor odniosła się do hasła będącego mottem akademii. Zwróciła uwagę na ważność  tych słów, podkreśliła wagę innych wartości, które reprezentował i wyznawał  nasz Patron. Tradycją naszej szkoły jest konkurs wiedzy o patronie gimnazjum. Spotkanie w tak znakomitym gronie było okazją do wręczenia nagród uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w tym konkursie. Po części oficjalnej pani dyrektor zaprosiła wszystkich do wysłuchania programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas I -III pod kierownictwem pań: Teresy Rokickiej i Marzeny Wojtkowicz.

Na tle pięknej dekoracji wykonanej przez panią Gertrudę Majewską- Kapustę gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przeplatany biografią Kardynała Wyszyńskiego. W pamięci zostało wiele wzruszających słów płynących z recytowanych wierszy i refleksyjnych piosenek. Nabrały  szczególnej wagi ostatnie słowa wypowiedziane przez recytatora: „ Chcemy być godnymi uczniami naszego patrona. Chcemy jak On umieć czerpać z życia i cenić życie”. Wymownym akcentem akademii była ostatnia pieśń,  której słowa mówiące o tym, że sens ma życie, z pewnością skłoniły do refleksji nad tym, aby iść do przodu, nie poddawać się chwilowym problemom, ale je rozwiązywać, bo wtedy życie ma sens.

Występ spotkał się z zainteresowaniem odbiorców. Pani Dyrektor pogratulowała i podziękowała uczniom i nauczycielom za jego przygotowanie. Przybyli na akademię goście dołączyli swoje słowa uznania, głos zabrali: Wójt pan Stanisław Strąk, ksiądz kanonik Marian Gawinek oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Dudkiewicz.

Na zakończenie warto przytoczyć fragment jednego z wierszy..

”Nie da się na życie patrzeć bez emocji,

Przecież ono z serca rodzi się,

Nie wierz samotności – droga, którą idziesz

Tylko pośród innych dróg ma sens.”

T. Rokicka