Dzień Patrona

Święto Patrona szkoły to zawsze wyjątkowy dzień w życiu uczniów. Wcześniej trwają przygotowania do uroczystej akademii, czyli próby, wykonanie dekoracji, a także przygotowanie strojów galowych podkreślających świąteczny nastrój tego dnia. Tak też było w tym roku. Dnia 28 maja w 38 rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego  – obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły.

Po trzech godzinach lekcyjnych wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja udali się do kościoła na Mszę świętą koncelebrowaną przez ks. kan. Mariana Gawinka. Następnie zgromadziliśmy się przed pomnikiem Prymasa, gdzie zostały złożone kwiaty. Po przyjściu do szkoły zajęliśmy miejsca w sali gimnastycznej. Uroczystą akademię otworzyła pani dyrektor Bożena Petrus, która powitała zaproszonych gości: burmistrza miasta i gminy Pierzchnica pana Stanisława Strąka, kierownika Biblioteki Publicznej panią Danutę Sojdę, przewodniczącego Rady Rodziców pana Arkadiusza Ogłozę, prezesa Społecznego Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana i księży: proboszcza Mariana Gawinka oraz wikarego Roberta Tetera. Pani dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła między innymi, jak ważnym wydarzeniem dla szkoły był wybór patrona. Zwróciła uwagę na osobowość i charyzmę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie zaprosiła wszystkich do wysłuchania przygotowanej przez uczniów akademii.

Na tle wymownej dekoracji przedstawiającej drogę, krzyż i różę oraz hasła: „ Pokazałeś mi różę i krzyż, i cel, i kostur, i drogę” – uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Zostały przypomniane niektóre ważne fakty z biografii Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z jego działalności duszpasterskiej przeplatane wierszem i piosenką. W swojej recytacji uczniowie podkreślali: „ Prymasie Tysiąclecia (….) o Tobie mówimy,( …) Niechaj za twym wzorem się upodobnimy, by ojczyźnie przynieść radość i wesele .. „ Niektóre słowa brzmiały jak modlitewna prośba: „ Daj, Boże, bym drogi nie pomylił, Daj, Boże, bym kochał z całej siły, bym nigdy nie pobłądził …” Ze sceny popłynęły wzruszające słowa na temat życia, które jest „ Dziwne i niepojęte”.. , składa się z „ małych cząstek” i „chwilek na pozór bez ceny”, ale jak podkreśliła jedna z recytatorek – warto zbierać „ te drobne karty, którymi żywot Bóg pisze, na świat i ludzi mieć wzrok otwarty, ukochać pracę i ciszę”. Uniwersalnego znaczenia nabrały  słowa dotyczące też człowieka, który  „ (… ) jest cząstką natury, przeżywa wiosnę i jesień, Doświadcza ciepła lata i chłodu zimy ..”.

Na zakończenie narrator podsumował, że „spośród wszystkich sztuk, najtrudniejsza jest sztuka życia(…) Oczywistość i jednoznaczność zubażają nasze życie. Żyjemy dotąd, póki się dziwimy”.

Akademię zakończyła wzruszająca melodia „ Cisza” odnosząca się do informacji o śmierci Prymasa Wyszyńskiego.

Postawa życiowa patrona naszej szkoły, jego nauki, kazania w dużym stopniu potwierdzają to, co zostało zaprezentowane przez występujących podczas tej akademii uczniów.

Apel został przygotowany przez następujących nauczycieli: scenariusz – Teresa Rokicka, oprawa muzyczna – Marzena Wojtkowicz, dekoracja – Gertruda Majewska – Kapusta, współpraca – Sylwia Bochenek.

                                 Teresa Rokicka