Dzień profilaktyki w szkole

W dniu  24.11. 2016 r. w Zespole Szkół w  Pierzchnicy przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. W zajęciach „Potrafię być sobą” wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum oraz uczniowie  klas szóstych SP w Pierzchnicy. Program „Potrafię być sobą” przekazuje wiedzę na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, ale jego głównym celem jest nauka praktycznego stosowania różnych technik zachowań asertywnych. Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najlepiej może ich ochronić przed uzależnieniami umiejętność skutecznego odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne.

W czasie realizowanych zajęć przeprowadzona została  anonimowa ankieta na temat używania środków psychoaktywnych. Wyniki badania prowadzący warsztaty  prześlą  do ZS w Pierzchnicy.

W ramach dnia profilaktyki odbyło się również szkolenie dla nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół w Pierzchnicy. Wychowanie dzieci to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Dzieci w różnych okresach swojego życia wymagają wiele troski, miłości i uwagi. Często, w chwilach pojawienia się  problemów związanych z uzależnieniami, rodzice stają się bezradni.   Programy profilaktyczne, takie jak np. „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” mają na celu przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy dotyczącej szkodliwości oraz rozpoznawania i objawów zażywania środków psychoaktywnych. Rodzic posiadający taką wiedzę będzie mógł podjąć odpowiednie działanie w przypadku zaistnienia problemu. Animatorzy prowadzący szkolenie przekazali wstępne wyniki anonimowej ankiety, przeprowadzonej w czasie warsztatów dla uczniów. Stwierdzili, że szkoła w Pierzchnicy jest wolna od narkotyków, więc uczniowie mogą czuć się bezpieczni. Realizatorzy szkolenia byli zbudowani obecnością tak licznej grupy rodziców. Powiedzieli, że są spokojni o bezpieczeństwo uczniów w pierzchnickiej szkole.  Z optymizmem można patrzeć w przyszłość. Tylko przez wspólne działanie szkoły i rodziców można osiągnąć oczekiwany cel.

Drugą część spotkania z rodzicami prowadzili funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Morawicy. Mówili na temat skutków prawnych w odniesieniu do osób przyjmujących i rozprowadzających narkotyki. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć próbki różnych narkotyków w przywiezionych przez policjantów gablotach.

Realizatorami szkolenia i warsztatów byli: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku oraz  funkcjonariusze policji z Komisariatu w Morawicy.

„Dzień profilaktyki w szkole”  został zorganizowany  przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z  Dyrekcją  Zespołu Szkół w Pierzchnicy.

Koszty realizacji warsztatów i szkolenia pokryte zostały z dotacji Gminy Pierzchnica.

Prezes SRT

Marek Kułan