Dzień profilaktyki w szkole

W dniu 13 maja 2016 r., w ramach  „Dnia profilaktyki w szkole”, w Zespole Szkół w Pierzchnicy i Społecznej SP w Drugni odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów. W warsztatach: Tajemnica zaginionej skarbonki uczestniczyli uczniowie klas IV – VI  SP w Pierzchnicy i Drugni. Celem programu było:

*przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

*nauka zachowań asertywnych ;

*kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

W programie „NOE” wzięli udział uczniowie klas I – III Gimnazjum w Pierzchnicy. Celem zajęć było przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, motywowanie do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Istotnym elementem programu było świadectwo osoby współuzależnionej. W trakcie zajęć przeprowadzona została anonimowa ankieta, której wyniki przesłane zostaną do Zespołu Szkół w Pierzchnicy i do Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy. Uczniowie byli zainteresowani problemem, w czasie prowadzonych warsztatów wykazali sporą aktywność, chętnie uczestniczyli w odgrywanych scenkach. Realizatorem  programów profilaktycznych był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. „Dni profilaktyki w szkole” zostały zorganizowane przez Zespół Szkół w Pierzchnicy i Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy. Koszty Realizacji zadania pokryte zostały z dotacji Gminy Pierzchnica przekazanej SRT na projekt „Nie daj się nabić w butelkę”.

                                                                                                                                                            Prezes  SRT

                                                                                                                                                             Marek Kułan