Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września 2017r. mobilne Patrole Egzaminacyjne wyruszyły na ulice Pierzchnicy i do Urzędu Gminy, zaś Komisje Egzaminacyjne przejęły kancelarię Pani dyrektor, sekretariat, pokoje nauczycielskie oraz korytarze szkolne. Powód: VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, dzień sprawdzania tej niezwykle przydatnej umiejętności.

Do akcji przygotowywaliśmy się dużo wcześniej. Nie zabrakło plakatów, wierszy i rymowanek promujących tabliczkę mnożenia. W ostatni piątek września uczniowie klas IV-VI sprawdzili swoją „tabliczkową” wiedzę.  Ale nie tylko uczniowie… Przepytani zostali pracownicy szkoły, nauczyciele, z Panią dyrektor Bożeną Petrus na czele, Pan wójt Stanisław Strąk i pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Pierzchnicy. Z radością stwierdzamy, że wszyscy wykazali się doskonałą znajomością tabliczki mnożenia i dzielenia. Od samego rana komisje egzaminacyjne sprawdzały znajomość „przestarzałej” tabliczki mnożenia. W szkole śmiałkowie zmierzyli się z nią w krótkich rozgrywkach, gdzie wszyscy wygrani otrzymali odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia. Ale, by zostać Mistrzem trzeba było rozwiązać zagadki z serii „Tabelka mnożenia” i wówczas okazało się, że Szkolnymi Mistrzami Tabliczki Mnożenia zostały: Katarzyna Zajączkowska z klasy Va, Zuzanna Wojnowska z klasy Vb oraz Weronika Burkat z klasy VI.

Gratulujemy! Cieszymy się, że mimo tak rozwiniętej technologii informacyjnej, ery komputerów i kalkulatorów, wielu z nas pamięta o tabliczce mnożenia.

Szkolni Koordynatorzy Akcji