Echa 200 – lecia szkoły

Za nami Jubileusz 200-lecia naszej placówki. Główne uroczystości odbyły się 15 grudnia 2019r., po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi: nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły.

Z myślą upamiętnienia 200-letniej historii szkolnictwa w Pierzchnicy z inicjatywy Dyrekcji i Rady pedagogicznej został stworzony komitet organizacyjny, skład którego stanowili: pani Mariola Radomska, pani Sylwia Bochenek, pani Barbara Miszczyk, pani Marzena Domżał, pani Marzena Wojtkowicz, pan Przemysław Paluch, pan Paweł Ślusarczyk.

Rozpoczęliśmy uroczyste obchody rocznicy od września, organizując różnego rodzaju imprezy według zaplanowanego harmonogramu. Odbyły się spotkania z absolwentami naszej szkoły, gromadziliśmy stare fotografie, przygotowywaliśmy gazetki okolicznościowe, prowadziliśmy lekcje poświęcone historii szkoły, zorganizowaliśmy konkursy: plastyczny pt. „Moja szkoła dawniej i dziś” , literacki              „O szkole – wierszem i prozą” oraz wiedzy o szkole, któremu został nadany tytuł: „Moja szkoła – historia i dzień dzisiejszy”. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. W prowadzonych działaniach i przygotowaniach bardzo mocno wspierali nas przedstawiciele Rady Rodziców z paniami:  Moniką Pawlik, Anną Niedzielą, Joanną Litwin i panem Piotrem Hendzlem na czele.

Ten uroczysty dzień rozpoczął się o godzinie 13.45 od wspólnego przejścia uczniów wraz z wychowawcami i nauczycielami z dziedzińca szkolnego do kościoła na koncelebrowaną Mszę Świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Andrzej Kaleta. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, absolwenci. Wymowne słowa Jego Ekscelencji Biskupa na temat wychowania młodego pokolenia, konieczności współpracy na linii rodzina – szkoła dały wszystkim do myślenia, a piękna oprawa liturgiczna uświetniła tę uroczystość.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy  wraz z pocztem sztandarowym naszej placówki, przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, na której zamieszczone zostały znamienne słowa Patrona szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

Druga część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Rozpoczął  ją polonez w wykonaniu nauczycieli i rodziców, następnie po odśpiewaniu hymnu szkolnego  głos zabrał dyrektor szkoły – pan Piotr Makuch, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Jesteśmy radzi, iż swoją obecnością zaszczycili nas: Jego  Ekscelencja  Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Andrzej Kaleta, proboszcz parafii  Pierzchnica – ks. Marian  Gawinek, reprezentująca Wojewodę i Wicewojewodę Świętokrzyskiego – pani Janina Mikołajczak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Bętkowski, wizytator – pan Łukasz Maj, starosta kielecki – pan  Mirosław Gębski, członek zarządu powiatu kieleckiego – pan Mariusz Ściana, burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica – pan Stanisław Strąk, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska, dyrektor  Społecznej  Szkoły Podstawowej w  Drugni – pani  Elżbieta Stemplewska, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica – pan  Dariusz  Michalski, prezes  Zakładu  Komunalnego w Pierzchnicy – pan Artur Garycki, długoletni wójt Gminy Pierzchnicy , a jednocześnie inicjator budowy obecnej szkoły – pan Marek Zatorski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach – pani Paulina Maciąg, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy – pani Danuta Sojda.

W treści przemówienia pan dyrektor podkreślił ogromny nakład pracy  i dobrą współpracę między członkami społeczności szkolnej. W szczególny sposób podziękował za wkład w historię szkoły i trud wychowania byłym dyrektorom i wicedyrektorom, wręczając im kwiaty i pamiątkowe grawery.

Głos zabrali również przybyli goście. O pięknej, wyjątkowej historii, którą tworzyła szkoła przez 200 lat opowiadał członek Zarządu Powiatu – pan Mariusz Ściana.  Podkreślał, że jubileusz istnienia szkoły to niezwykle doniosła i uroczysta chwila. Stanowi on okazję do refleksji oraz podsumowania dokonań nauczycieli i uczniów. Życzył, aby stale towarzyszył nam niegasnący zapał w realizacji wszelkich celów i zamierzeń. Podobne życzenia skierował do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Absolwentów i Uczniów starosta kielecki – pan  Mirosław Gębski.

Przyszedł moment, w którym pan dyrektor Piotr Makuch zaprosił przybyłych gości do obejrzenia części artystycznej prowadzonej przez uczennice klas VIII – Martynę Ogłozę i Kingę Bryk oraz gościnnym udziale pana Rafała Garlickiego. W programie „Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy” – przygotowanym przez panią Sylwię Bochenek, panią Mariolę Radomską i przy współpracy pani Anny Szrek – uczniowie klas II – VIII zaprezentowali zmiany zachodzące w polskiej szkole, które postępowały na przełomie wieków. Przedstawione scenki pozwoliły nie tylko poczuć atmosferę tamtych lat, ale w niektórych przypadkach przenieść się wspomnieniami do własnych lat szkolnych. Mieliśmy okazję na przygotowanej przez pana Przemysława Palucha prezentacji odszukać siebie z okresu lat szkolnych, a piękna scenografia wykonana przez panią Marzenę Domżał i pana Pawła Ślusarczyka przeniosła nas w przeszłość. Nic więc dziwnego, że  u wielu z nas zakręciła się łezka w oku. Dużo wrażeń dostarczyło nam również doskonałe odczytanie fragmentu noweli Bolesława Prusa pt. „Antek” przez panią Teresę Rokicką, pokaz znakomitego talentu aktorskiego rodziców. Nad przygotowaniem ich komicznych scenek czuwała pani Barbara Miszczyk. Część artystyczną uświetniły krótki występ absolwentów szkoły, pokaz tańca uczniów naszej szkoły przygotowany przez panią Danutę Wacek, jak również piosenki w wykonaniu Jakuba Kuzi i Mai Kwiecień z towarzyszącym im chórem pod batutą pani Marzeny Wojtkowicz. Spotkanie zakończyły życzenia jubileuszowe, tort urodzinowy oraz wspólne odśpiewanie piosenki „Nie liczę godzin i lat”.

Po uroczystej akademii gospodarz – pan dyrektor zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.  W budynku szkoły można było zobaczyć wystawę archiwalnych kronik szkolnych, zatrzymać się przy kąciku, w którym pojawiły się życzenia napisane przez uczniów, a także dokonać pamiątkowego wpisu do Księgi Jubileuszowej.

Dziękujemy rodzicom i absolwentom Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy za uświetnienie swym występem uroczystości. Serdeczne podziękowania składamy również sponsorom – dziękujemy za okazane serce i wsparcie. Ponadto szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za wkład w przygotowanie tej niebywałej uroczystości.

„Wspomnienia są skarbnicą przeszłości głęboko zakorzenionej w naszych sercach”. Mamy nadzieję, że absolwenci szkoły różnych roczników, honorowi goście, władze samorządowe i oświatowe, przedstawiciele instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, administracja i obsługa na długo zachowają to święto w swej pamięci.

                                                                                                                   Mariola Radomska