Egzamin gimnazjalny 2014 – sprawdził nie tylko wiedzę

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 64 uczniów klas trzecich przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. W komisjach w poszczególnych salach, obok nauczycieli naszej szkoły, zasiedli pedagodzy  z Daleszyc i Chmielnika. 
W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali testy  z przedmiotów humanistycznych. Najpierw godzinny sprawdzian z historii  i wiedzy o społeczeństwie. Potem trwający 90 minut egzamin z języka polskiego, podczas którego uczniowie musieli zredagować wypracowanie na następujący temat: „Ciekawość – ułatwia czy utrudnia życie? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Argumenty zilustruj przykładami z literatury”.

W drugim dniu o godzinie  9, uczniowie rozpoczęli egzamin, odpowiadając na pytania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, a o 11 – z matematyki. Natomiast ostatni dzień pisemnych zmagań i wycieńczającego maratonu – to część językowaGimnazjaliści mieli do wyboru język angielski lub rosyjski ( na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 60 minut to czas, w jakim należało rozwiązać zadania – zarówno w pierwszej jak i drugiej części.

Testy rozwiązane przez uczniów zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy, a wyniki zostaną przesłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin gimnazjalny sprawdza nie tylko wiedzę uczniów. To także jest test na myślenie i sprawdzian z odporności na stres.  Zdarza się, że dobrzy uczniowie, dobrze przygotowani, wypadają na egzaminie poniżej swoich możliwości.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.

Jak co roku, emocji nie brakowało. Wrażenia po egzaminie były różne – spora grupa uczniów wypowiadała się, że egzaminy nie były trudne. Natomiast nauczyciele komentowali, iż pojawiło się w nich wiele pułapek, na które mogli się złapać piszący. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Wówczas wszystko będzie jasne!

S. Bochenek

egzamin gimnazjalny 047 (800x600) egzamin gimnazjalny 048 (800x600) egzamin gimnazjalny 049 (800x600) egzamin gimnazjalny 052 (800x600) egzamin gimnazjalny 057 (800x600) egzamin gimnazjalny 062 (800x600) egzamin gimnazjalny 064 (800x600) egzamin gimnazjalny 065 (800x600) IMG_3478 (800x600) IMG_3483 (800x600) IMG_3484 (800x600)