Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolny konkurs fizyczno – chemiczny

23 maja 2021 08:00 - 17:00

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

FIZYCZNO – CHEMICZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIERZCHNICY

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Cele konkursu

 • odkrywanie uzdolnień młodzieży,
 • motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności,
 • mobilizowanie do twórczej pracy umysłowej,
 • popularyzowanie nauk ścisłych wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań fizycznych i chemicznych,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów,
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania prostych problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi,
 • integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach,
 • zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu fizyki i chemii,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
 • integracja wiedzy z przedmiotów: fizyka, chemia.

Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do nauczyciela fizyki lub chemii, własnoręcznie sfilmowanych doświadczeń  wraz z kartą doświadczenia, przedstawiających dowolnie wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne.

KARTA DOŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik konkursu powinien w filmie przedstawić:

 •  Nazwę obserwowanego zjawiska (tytuł doświadczenia)
 • Obserwacje i wnioski wynikające z przeprowadzonego eksperymentu.

Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach:

a) klasy VII

b) klasy VII

 • Komisja w składzie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wyłoni laureatów konkursu do 4 czerwca 2021r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
 • Prac dostarczonych na konkurs nie oddajemy, stanowią one własność organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych filmów z podaniem danych autora.
 • Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np. „ściągniętych” z Internetu).

Termin realizacji konkursu od 6 maja 2021r do 23maja 2021r.

Prace należy nadsyłać na podane adresy email:

wojcikagnieszka134@gmail.com

barbarawalkowiczsikora6@gmail.com

 

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Wójcik

Barbara Walkowicz – Sikora

Szczegóły

Data:
23 maja 2021
Godzina:
08:00 - 17:00
Kategoria Wydarzenie: