Ferie z Ruchem 2015

W dniach 24 – 25 lutego 2015 r. Społeczny Ruch Trzeźwości we współpracy z Zespołem Szkół w Pierzchnicy zorganizował dwudniowe zajęcia dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Uczestnicy projektu „Szczęśliwe ferie 2015” wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zabaw, uprawiania sportu, pomocy w gospodarstwach domowych (pogadanka, projekcja filmów profilaktycznych, konkursy z nagrodami), doskonalili technikę pływania na pływalni „Koral” w Morawicy,  obejrzeli film „Pingwiny z Madagaskaru” w wersji 3D w kinie Helios. Zajęcia profilaktyczne przeprowadził pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Nagrody za udział w konkursach zasponsorowała PIP w Kielcach. Organizatorzy  zapewnili uczestnikom projektu posiłki. Opiekę nad dziećmi sprawowali nieodpłatnie nauczyciele Zespołu Szkół w Pierzchnicy – członkowie Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy.

Organizatorzy serdecznie dziękują  Przedsiębiorstwu Handlowemu „ Tarkor” Delikatesy Centrum w Nowym Korczynie za nieodpłatne przekazanie 120 soczków dla uczestników zajęć.

Koszty realizacji projektu  zostały pokryte z odpłatności uczestników i środków własnych SRT.

                                                                                                                   Prezes SRT

                                                                                                                               Marek Kułan