Finał Konkursu Recytatorskiego

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny –  21.03.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy odbyło się podsumowanie III Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wiosna w Poezji”. Udział w nim wzięli  uczniowie  Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy oraz Społecznej Szkoły w Drugni.  Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej. Miał on formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i pamięci oraz integracja szkół.  Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowiły eliminacje klasowe, drugi międzyszkolny. Jury oceniało dobór i interpretację tekstu oraz rekwizyty.

W finale konkursu brało udział 18 uczniów z dwóch szkół, którzy pięknie recytowali wybrane utwory poetyckie o tematyce wiosennej oraz prezentowali ciekawe przebrania i rekwizyty.

W czasie obrad jury uczniowie klas pierwszych zaprezentowali inscenizację  oraz piosenki o wiośnie.

Jury wyłoniło 3 laureatów oraz przyznało 3 wyróżnienia w kategoriach klas pierwszych, drugich i trzecich.

Laureaci :

I miejsce – Kinga Nowak kl. I b – SP w Pierzchnicy

I miejsce – Maja Kwiecień  kl. II b –  SP w Pierzchnicy

I miejsce –Alicja Radomska kI. III – SSP w Drugni

 

Wyróżnienia:

Szymon Idzik –  kI I –  SSP w Drugni

Anna Skrzyniarz – kl II a – SP w Pierzchnicy

Klaudia Moskwa – kl III a – SP w Pierzchnicy

Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książki.

Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki.

 Organizatorzy: Anna Kułagowska, Dorota Kielesińska.