Finał Konkursu Recytatorskiego

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny –  21.03.2017 r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy odbyło się podsumowanie II Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Przyroda w Poezji”. Udział w nim wzięli  uczniowie ze Społecznej Szkoły w Drugni oraz ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy.Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej. Miał on formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce przyrodniczej. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich i pamięci oraz wzbudzanie zainteresowania poezją.  Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowiły eliminacje klasowe, drugi międzyszkolny. Jury oceniało dobór i interpretację tekstu oraz rekwizyty.

W finale konkursu brało udział 20 uczniów z dwóch szkół, którzy pięknie recytowali wybrane utwory poetyckie o tematyce przyrodniczej oraz prezentowali ciekawe przebrania i rekwizyty.

W czasie obrad jury uczniowie klasy III b zaprezentowali inscenizację pt. „Witaj wiosno”.

Jury wyłoniło 3 laureatów oraz przyznało 5 wyróżnień.

Laureaci :

I miejsce – Roksana Adamczyk  Społeczna Szkoła w Drugni

II miejsce – Oliwier Idzik kl. I b  Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

III miejsce – Magdalena Bandura kl. II b Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

Wyróżnienia:

Tomasz Pawlik I b, Amelia Paszkowska II a, Karol Terlecki III b, Kacper Jamioł III c, Kinga Jamioł III c.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej, uczniowie wyróżnieni dyplomy oraz artykuły plastyczne.

Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy.

 Organizatorzy: Anna Kułagowska, Mariola Ksel, Dorota Kielesińska.