Finał Konkursu Recytatrskiego

Dnia 7.04.2016 r. w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Przyroda w poezji”. Udział w nim wzięli uczniowie ze Społecznej Szkoły w Drugni oraz ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej. Miał on formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce przyrodniczej. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich i pamięci, zainteresowanie poezją oraz prezentacja umiejętności na scenie.  Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowiły eliminacje klasowe, drugi międzyszkolny. Jury składające się z dwóch nauczycieli j. polskiego (z dwóch szkół) oraz pracownika biblioteki, oceniało dobór i interpretację tekstu oraz rekwizyty.

W finale konkursu brało udział 20 uczniów, którzy pięknie recytowali wybrane utwory poetyckie o tematyce przyrodniczej oraz prezentowali ciekawe przebrania i rekwizyty.

Jury wyłoniło 3 laureatów oraz przyznało 3 wyróżnienia.

Laureaci :

I miejsce – Nina  Miszczyk kl. III a  Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

II miejsce – Karol  Terlecki kl. II b  Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

III miejsce – Alicja  Radomska kl. I    Społeczna Szkoła w Drugni  

          Wyróżnienia:

Albert  Błaszczyk    Społeczna Szkoła w Drugni 

Dominik  Dziedzic  kl. II b   Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

Jeremiasz  Markiewicz  kl. I b   Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy

Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej.

Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy oraz książeczki.

 Organizatorzy: Anna Kułagowska, Mariola Ksel, Dorota Kielesińska.