Finał projektu – Igrzyska Zdrowia

Od września  2021r. do czerwca 2022r. Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego brała udział w projekcie realizowanym przez ŚCDN w Kielcach : ,, Igrzyska Zdrowia”.

Do projektu przystąpiło 26 szkół z naszego województwa.

Projekt adresowany był do uczniów klas I –VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji działań w ramach tego projektu w 3 kategoriach wiekowych : klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII.

Opiekunem grupy 5 – cio osobowej reprezentującej  klasy I- III była p. A. Makuch, zaś opiekunem grup 5 – cio osobowych reprezentujących klasy IV – VI i VII – VIII  – p. M. Kula.

Wszystkie grupy znalazły się w finale , który odbył się 8.06.2022r. w  siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.

W ramach finału uczniowie przystąpili do  Turnieju  Wiedzowo -Sportowego „Sztafeta Zdrowia” dla poszczególnych kategorii wiekowych.

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w turnieju.

Efektem tego były końcowe wyniki:

  • zespół klas I – III :        II miejsce
  • zespół klas IV – VI :      II miejsce
  • zespół klas VII – VIII :   III miejsce

Ponadto w ramach projektu były organizowane konkursy takie jak:

  • „Konkurs na film promujący zdrowy styl życia”  ( w tym konkursie brała udział grupa uczniów klas I – III ;  zespół zajął II miejsce )
  • „Konkurs plastyczny na plakat szkoły promującej zasady zdrowego stylu życia” ( w tym konkursie brały udział zespoły  : I – III z wynikiem II miejsce ; IV – VI z wynikiem także II miejsce ).

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora projektu.

                                                                                       Opiekunki:  A. Makuch, M. Kula