Gabinet stomatologiczny – informacja

Od dnia 07.09.2020 w czasie zajęć lekcyjnych wznowione zostają  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, gwarantowane Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Warunkiem udzielenia wyżej wymienionych świadczeń  jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia. Obowiązują podpisane wcześniej zgody.

U każdego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego wchodzącego do gabinetu będzie wykonywany bezdotykowy pomiar temperatury.

Pozostałe świadczenia stomatologiczne ( leczenie,ekstrakcje) wykonywane będą po wcześniejszej telefonicznej rejestracji ucznia wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udzielenie świadczeń profilaktycznych oraz pomiar temperatury,zobowiązany jest poinformować o tym  lekarza dentystę w formie pisemnej.

                                                                                                                                             lek. dent. Aneta Słopiecka

                                                                                                          tel.516506263