Gazetki ścienne w ramach konkursu „Super klasa”

Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, upamiętnienie wydarzeń Odzyskania Niepodległości przez Polskę  w trakcie działalności plastyczno-technicznej przez tworzenie gazetek ściennych, to  kolejne zadanie w ramach konkursu na ,,Super Klasę’’.  Treść gazetek związana z symboliką narodową, ich barwność  stały się  wdzięcznym materiałem wiążącym uczniów z Ojczyzną. Wykonano 12 gazetek ściennych, przez co  uczniowie dali wyraz swym patriotycznym postawom.

  Barbara Miszczyk