Geografia – materiał nr 2

KLASA 5

Bardzo proszę byście w tym tygodniu zrobili zadania ze stron 65, 66 i 67 z załączonego Zeszytu ćwiczeń. Uzupełnione karty pracy lub ich zdjęcia przyślijcie na adres: geograf.5-6@wp.pl.

zeszyt-cwiczen-planeta-nowa-klasa-5-zadania-na-marzec-kwiecien

KLASA 6

Szóstoklasiści, bardzo proszę byście najpóźniej do końca tego tygodnia wykonali zadania ze stron 80 i 81 z Zeszytu ćwiczeń z załącznika. Strony te można wydrukować, uzupełnić, zrobić im zdjęcia i te mi odesłać. Jeżeli ktoś nie ma drukarki to musi po kawałku skopiować zadania do WORD, tam je uzupełnić i odesłać do mnie. Adres pod którym czekam na Wasze prace: geograf.5-6@wp.pl

zeszyt-cwiczen-planeta-nowa-klasa-6-zadania-na-marzec-kwiecien-2

KLASA  8
Proszę o powtórzenie informacji z działu „Ameryka Północna i Południowa”. Proszę wykonać ćwiczenia powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń oraz zadania powtórzeniowe z podręcznika do zeszytu przedmiotowego.

KLASA  7
Uczniowie klas siódmych realizują temat z działu Usługi w Polsce – Handel. Wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.