Harcerski zimowy biwak – Mójcza 2020

Wielu harcerzy wzięło udział w Zimowym Biwaku Hufca Kielce – Powiat ,, Bajda”. Program harcerskiego spotkania był bardzo urozmaicony:  tematyczne zajęcia, gry terenowe, projekcja filmów, świeczowisko. To na świeczowisku goście z OSP z Mójczy opowiedzieli o trudach strażackiego życia, a wszystkie drużyny w interesujący sposób przedstawiły wymyśloną legendę lub piosenkę. Niezwykłym wydarzeniem dla trzech naszych druhen było złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. Te trzy dni wypełnione nauką, śpiewem, beztroską zabawą upłynęły bardzo szybko, zbyt  szybko, ale to świadczyć może tylko o tym, iż nikt się nie nudził. Biwak pozwolił na zawarcie nowych znajomości, które mogą zaowocować nowymi działaniami w kolejnym roku harcerskim.

                                                                                                pwd. Anna Makuch

                                                                                                 pwd. Renata Piątek